Meer kwaliteit.
Betere samenwerking.

Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de weg er naartoe. Samen met het team wordt de huidige manier van werken geanalyseerd en verbeterd. En daarnaast is er gedoseerd aandacht voor de onderlinge samenwerking. 

Projectverpleegkundige.nl

Meer regie, meer kwaliteit en meer werkplezier.

Kwaliteit van Zorg

Door werkprocessen te analyseren en te verbeteren, neemt de daadkracht, professionaliteit én kwaliteit toe.

Teamcoaching

Een projectverpleegkundige verbetert de onderlinge samenwerking en ondersteunt het team bij zelforganisatie.

Kennis delen

Vergroten van kennis en expertise, van zorginhoud én samenwerking. Reflecteren en elkaar aanspreken.

Wat doet een Projectverpleegkundige?

De projectverpleegkundige ondersteunt bij de ontwikkeling van kwaliteit van zorg én de onderlinge samenwerking. Want regelmatig reflecteren en bijsturen, is niet vanzelfsprekend. Vaak wordt er achteraf pas bijgestuurd, nadat het is misgegaan.
En dat kan anders.