De projectverpleegkundige ondersteunt het team bij het verbeteren van kwaliteit van zorg.

Niet alleen het eindresultaat is belangrijk, maar ook de weg er naartoe. Samen met het team wordt de huidige manier van werken geanalyseerd en verbeterd. En daarnaast krijgt de onderlinge samenwerking gedoseerd aandacht.

Meer regie, meer kwaliteit en meer werkplezier.

Projectverpleegkundige.nl

Teamcoaching

Een projectverpleegkundige verbetert de onderlinge samenwerking en ondersteunt het team bij zelforganisatie.

Kwaliteit van zorg

Door werkprocessen te analyseren en te verbeteren, neemt de daadkracht, professionaliteit én kwaliteit toe.

Kennis delen

Vergroten van kennis en expertise, van zorginhoud én samenwerking. Reflecteren en elkaar aanspreken.

Wat doet een Projectverpleegkundige:

Een projectverpleegkundige ondersteunt bij de ontwikkeling van kwaliteit van zorg én de onderlinge samenwerking. Want regelmatig reflecteren en bijsturen, is niet vanzelfsprekend. Vaak wordt er achteraf pas bijgestuurd, nadat het is misgegaan. En dat kan anders.
Een Projectverpleegkundige loopt mee met het team, analyseert en evalueert gezamenlijk om aan haalbare doelen te werken. Niet alleen ten aanzien van samenwerking, maar ook gericht op het vereenvoudigen en verbeteren van werkprocessen.

Meer reflectie, meer regie en meer resultaat. 
Zo verbeter je kwaliteit van zorg.